ČAVO – Zpravodaj 02/2020

Ve zpravodaji se dočtete

  • Pacientské organizace budou definovány zákonem – METODĚJ z.s., je již registrovaný na portálu ministerstva zdravotnictví a v seznamu pacientských organizací jako pacientská organizace. V současnosti pojem pacientské organizace není nikde v zákoně ukotven. Jeho používání je dáno jen zvykem. Vzhledem k tomu, že se pacientské organizace čím dál více zapojují do rozhodování, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k jejich definici. Do zákonem definovaných pravomocí (např. do rozhodování o vstupu na trh pro léčivé přípravky na vzácná onemocnění) se budou moci velmi pravděpodobně zapojovat jen ty organizace, které splní nově definovaná kritéria – tyto kritéria najdete v článku a METODĚJ z.s. je splňuje.
  • Evropská komise přijala novou farmaceutickou strategii
  • projekt Vzácná onemocnění přinášejí spoustu otázek, pomáháme hledat odpovědi s Martinou Michalovou o její práci na help lince
  • Rozhovor – Anna Arellanesová: Jsem ráda, že vzácná onemocnění už nejsou exotickým pojmem
  • Ministerstvo zdravotnictví má poradce pro vzácná onemocnění. Co se změní?
  • Téma-Nekonečný příběh léků pro vzácná onemocnění
  • Jak bude vypadat rozhodování o stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků pro vzácná onemocnění podle navrhované novely
  • Proč potřebujeme národní strategii pro vzácná onemocnění?
  • Národní strategie na léta 2010–2020: co se podařilo?
  • Představení SpolkU ALSA-Eva Bezuchová:

Čavo – zpravodaj vydává: Česká asociace vzácných onemocnění